Bukurešť

Bukurešť je hlavní město Rumunska a s počtem obyvatel, který v roce 2017 činil více než 1 877 000 je také nejlidnatějším městem Rumunska, a k lednu 2018 třináctým největším městě v Evropě co do počtu obyvatel, a osmým v EU. Celá metropolitní oblast Bukurešti má pak více než 2,1 milionu obyvatel, což z Bukurešti činí šesté největší město Evropské unie, pokud počítáme celé metropolitní oblasti měst. Hlavním městem je Bukurešť od roku 1859 (tehdy jako hlavní město Sjednoceného knížectví Moldavska a Valašska spolu s Iași, od roku 1862 samostatně jako hlavní město Rumunského knížectví, polooficiálně už tehdy nazývaného Rumunsko).

Palác Parlamentu. Bukurešť
Palác Parlamentu

V období mezi dvěma světovými válkami získala Bukurešť přídomek „Malá Paříž“ díky své tehdejší architektuře ve středu města, která však byla z větší části zničena zemětřesením, boji za druhé světové války a zásahy vlády Nicolae Ceaușesca.

Rumunské jméno pro toto město je București, v němčině a maďarštině Bukarest, anglicky Bucharest, ve francouzštině a italštině Bucarest.

Bulevardul Unirii, Bukurešť
Bulevardul Unirii